ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА liadecor.com


ВНИМАНИЕ!

Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.

 

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между " ЛИЯ ДЕКОР ХОУМ" ЕООД (наричан по-долу "liadecor.com") от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн liadecor.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "ЛИЯ ДЕКОР ХОУМ" ЕООД (наричани за краткост Услуги).

 

Тези условия обвързват всички потребители. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


"ЛИЯ ДЕКОР ХОУМ"
ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. Несебър, ж.к. Младост бл.60 Ид. номер по Булстат: 205040157; ДДС Номер: BG205040157.

 

1.     liadecor.com предоставя възможност за ползване на функционален калкулатор, предоставящ примерни стойности на база заложени от Потребител параметри.

2.      Всички цени посочени в сайта са с включен данък добавена стойност (ДДС).

3.      В цената не е включена сумата за доставка.

4.      Договорът за поръчка се счита за сключен след коректно направена поръчка.

5.      liadecor.com няма право да променя цената на стоката след направена поръчка.

6.      При попълване на неверни данни – адрес, телефон и други,liadecor.com не се задължава да изпълни поръчката.

7.  След получаване на поръчката, в рамките на 24 часа, liadecor.com се свързва с клиента за потвърждение на поръчката.

8.  liadecor.com не носи отговорност за пропуски в информацията за дадени стоки, свързани с наличност или спецификации предоставени от производителя.

9.  liadecor.com не гарантира наличността на всички продукти.

10.  Ако продуктът не може да бъде доставен поради липса на наличност или друга причина liadecor.com се задължава да уведоми Потребителя в рамките на 48ч

11.  Снимките представят възможно най-точно цветовете. liadecor.com не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите и мобилните устройства, които се използват за достъп до сайта.

12. liadecor.com не носи отговорност за неизпълнени поръчки, в случай че Ползвателят е предоставил/посочил неверни, непълни и/или неточни данни, включително адрес за доставка.

13. Потребител получава известие по имейл, на предоставения от него по време на поръчката имейл адрес, за успешно завършена поръчка. Известието съдържа избраните от него продукти и дължимата от него сума за заплащане.

14. Потребител може да получи допълнителни известия по имейл при смяна на статуса на поръчката в системата на Електронния магазин.

Лични данни

liadecor.com носи отговорност по Закона за защита на личните данни и гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

Данните ще бъдат използвани само и единствено за обработка на поръчката.

Политика за защита на личните данни:

Във връзка с общия регламент относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от liadecor.com  работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.

В зависимост от конкретния случай liadecor.com Да обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:

    обработката е необходима за изпълнение на задълженията на liadecor.com  по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка;
    обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
    обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;
    налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.

liadecor.com  съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка, както и след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава liadecor.com  да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия.

При обработването на данните ви liadecor.com  се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси.

С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.

За информация и въпроси, свързани с политиката на liadecor.com  за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти!

При изпращане на поръчка или запитване от формата за контакти се счита, че Вие попълвате следната декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни от търговец, куриер и производител/доставчик.

Аз давам съгласието си личните ми даннин, събирани и обработвани от  liadecor.com  във връзка с моя онлайн поръчка или запитване да бъдат предоставени на дружества партньори на liadecor.com, които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик, с цел обработка и изпълнение на поръчката и/или запитването.
Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.

 

 

Последна актуализация на  08.05.2020г.