• 1612 Цвят-бледо оранжево-жълто, 50х165см(на малки квадратчета 3х3см) в опънат вид Битово переде - 50х165см
  • 1612 Цвят-бледо оранжево-жълто, 50х165см(на малки квадратчета 3х3см) в опънат вид Битово переде - 50х165см
  • 1612 Цвят-бледо оранжево-жълто, 50х165см(на малки квадратчета 3х3см) в опънат вид Битово переде - 50х165см
  • 1612 Цвят-бледо оранжево-жълто, 50х165см(на малки квадратчета 3х3см) в опънат вид Битово переде - 50х165см