• 1937 Ширина на памучния плат: 180 см<br>
Широчина на ръчната дантела: 33 см и височина 20 см<br>
Пердето може да се изработи по индивидуален размер. <br>
Широчина на готовото перде: 130 см<br>
Височина на готовото перде: 185 см<br> Перде от ествен памук с ръчна дантела.
  • 1937 Ширина на памучния плат: 180 см<br>
Широчина на ръчната дантела: 33 см и височина 20 см<br>
Пердето може да се изработи по индивидуален размер. <br>
Широчина на готовото перде: 130 см<br>
Височина на готовото перде: 185 см<br> Перде от ествен памук с ръчна дантела.
  • 1937 Ширина на памучния плат: 180 см<br>
Широчина на ръчната дантела: 33 см и височина 20 см<br>
Пердето може да се изработи по индивидуален размер. <br>
Широчина на готовото перде: 130 см<br>
Височина на готовото перде: 185 см<br> Перде от ествен памук с ръчна дантела.
  • 1937 Ширина на памучния плат: 180 см<br>
Широчина на ръчната дантела: 33 см и височина 20 см<br>
Пердето може да се изработи по индивидуален размер. <br>
Широчина на готовото перде: 130 см<br>
Височина на готовото перде: 185 см<br> Перде от ествен памук с ръчна дантела.